Khoa Nguyen

Tìm Mã giảm giá ưu đãi cho các khóa học của Khoa Nguyễn chỉ ở một nơi! với các mã phiếu giảm giá Udemy được lựa chọn đặc biệt của chúng tôi để đảm bảo tiết kiệm đáng kể. Tham khảo các khóa học mới nhất do Khoa Nguyen giảng dạy

Categories
Learn anything. Thousands of top courses to choose from. Get Unlimited
FREE Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Best C# Courses on Udemy Best C# Courses on Coursera Hiểu và vận dụng các kỹ năng lập trình trong C# Hiểu được cách phát triển game cơ bản trong ...

90%OFF Lập trình Hướng đối tượng với C++ cơ bản đến nâng cao

Best C++ Courses on Udemy Best C++ Courses on Coursera What you'll learn Khóa học hướng dẫn lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao ...

100%OFF Làm phần mềm không cần code với Bubble qua dự án thực tế

What you'll learn Học làm phần mềm với nocode Cách sử dụng nền tảng Bubble để làm phần mềm  Who this course is ...

Udemy Popular Instructors : Rob Percival | Phil Ebiner | 365 Careers | Chris Haroun | Colt Steele | Jose Portilla | Kirill Eremenko | Maximilian Schwarzmüller | Ben Tristem | Daragh Walsh | Evan Kimbrell | Dr. Angela Yu | Laurence Svekis | Start-Tech Academy | Mike Wheeler | Joeel & Natalie Rivera | Stephane Maarek | Hadelin de Ponteves | Tim Buchalka | Scott Duffy | Valentin Despa | Mohsen Hassan | Jaysen Batchelor | Jason Dion | KodeKloud Training | Stephen Grider | Daniel Walter Scott | Rahul Shetty | Andrei Neagoie | in28Minutes Official | Mauricio Rubio | Leila Gharani | Chris Croft | Lawrence M. Miller | Steve Ballinger | Eshant Garg | Juan Gabriel Gomila Salas | Alexander Hagmann | CADCIM Technologies | Sandeep Kumar ­ | Neil Cummings | Denis Panjuta | Tarek Roshdy | Minerva Singh | Matthew Barnett | Siva Prasad | Dr Karen E Wells | Graham Nicholls | Kain Ramsay |

Courses by Top Universities and Institutions: Google Cloud | Stanford University | Deeplearning.ai | University of Michigan | University of Illinois | IBM | Johns Hopkins University | Northwestern University | University of Minnesota | HSE University | Duke Univercity | New York Institute of Finance | Rice University | University of Washington | Yale University |
Course Coupon Club
Logo