Khoa Nguyen

Tìm Mã giảm giá ưu đãi cho các khóa học của Khoa Nguyễn chỉ ở một nơi! với các mã phiếu giảm giá Udemy được lựa chọn đặc biệt của chúng tôi để đảm bảo tiết kiệm đáng kể. Tham khảo các khóa học mới nhất do Khoa Nguyen giảng dạy

Categories
Unlimited monthly offer
Learn anything. Thousands of top courses to choose from. Unlimited monthly offer
FREE Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Best C# Courses on Udemy Best C# Courses on Coursera Hiểu và vận dụng các kỹ năng lập trình trong C# Hiểu được cách phát triển game cơ bản trong ...

90%OFF Lập trình Hướng đối tượng với C++ cơ bản đến nâng cao

Best C++ Courses on Udemy Best C++ Courses on Coursera What you'll learn Khóa học hướng dẫn lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao ...

100%OFF Làm phần mềm không cần code với Bubble qua dự án thực tế

What you'll learn Học làm phần mềm với nocode Cách sử dụng nền tảng Bubble để làm phần mềm  Who this course is ...

Course Coupon Club
Logo
Follow us on Telegram Join us on FB