Online Courses in Vietnamese Language

Các khóa học tiếng Việt trực tuyến tốt nhất trên nhiều nền tảng e-learning khác nhau như udemy, coursera và udacity …
Tìm các khóa học Udemy tốt nhất và được xếp hạng cao nhất với mã phiếu giảm giá

Categories
Learn anything. Thousands of top courses to choose from. Get Unlimited
Best Seller
50%OFF ReactJS cho người mới bắt đầu 2020

Best React Courses on Udemy Best React Courses on Coursera What you'll learn Kiến thức nền tảng của ReactJS Quản lý form hiệu quả với ...

Best Seller
50%OFF Javascript cho người mới bắt đầu 2021

Best JavaScript Courses on Udemy Best JavaScript Courses on Coursera Best JavaScript Courses on Udacity Best JavaScript Courses on FutureLearn Best ...

FREE Lập trình C# và lập trình game với Unity cơ bản

Best C# Courses on Udemy Best C# Courses on Coursera Hiểu và vận dụng các kỹ năng lập trình trong C# Hiểu được cách phát triển game cơ bản trong ...

90%OFF Lập trình Hướng đối tượng với C++ cơ bản đến nâng cao

Best C++ Courses on Udemy Best C++ Courses on Coursera What you'll learn Khóa học hướng dẫn lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao ...

100%OFF Làm phần mềm không cần code với Bubble qua dự án thực tế

What you'll learn Học làm phần mềm với nocode Cách sử dụng nền tảng Bubble để làm phần mềm  Who this course is ...

Highest Rated

What you'll learn Hiểu về các thuật toán Machine Learning cơ bản Biết cách áp dụng các thuật toán trong từng dự án/ bài tập nhất định ...

What you'll learn Có thể học về Python cơ bản. Do có cả các bài giảng về cách sử dụng nên có thể học được những kĩ năng cần thiết để phát ...

What you'll learn Xây dựng mô hình hồi quy trong phân tích số liệu và dự báo Thực hiện kiểm định mô hình và chỉnh sửa mô hình nếu giả định ...

What you'll learn Cách phân tích và xử lý dữ liệu; phân tích thống kê trên R Phương pháp trình bày số liệu bằng đồ thị Xây dựng ...

What you'll learn Hiểu về các thuật toán Machine Learning cơ bản Biết cách áp dụng các thuật toán trong từng dự án/ bài tập nhất định ...

New

What you'll learn Xây dựng các phương pháp có thể tái sử dụng, viết các loại thử nghiệm khác nhau Thực hiện các bài kiểm tra nhanh hơn bằng ...

Highest Rated

What you'll learn Understand and use sentences and frequently used expressions Be able to communicate in simple and routine tasks requiring ...

New

What you'll learn Tìm hiểu về Pytest, Pytest BDD và Allure Framework Học viện sẽ biết cách viết test case với Pytest (Page Object Model), ...

Best Seller

What you'll learn Understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. ...

Udemy Popular Instructors : Rob Percival | Phil Ebiner | 365 Careers | Chris Haroun | Colt Steele | Jose Portilla | Kirill Eremenko | Maximilian Schwarzmüller | Ben Tristem | Daragh Walsh | Evan Kimbrell | Dr. Angela Yu | Laurence Svekis | Start-Tech Academy | Mike Wheeler | Joeel & Natalie Rivera | Stephane Maarek | Hadelin de Ponteves | Tim Buchalka | Scott Duffy | Valentin Despa | Mohsen Hassan | Jaysen Batchelor | Jason Dion | KodeKloud Training | Stephen Grider | Daniel Walter Scott | Rahul Shetty | Andrei Neagoie | in28Minutes Official | Mauricio Rubio | Leila Gharani | Chris Croft | Lawrence M. Miller | Steve Ballinger | Eshant Garg | Juan Gabriel Gomila Salas | Alexander Hagmann | CADCIM Technologies | Sandeep Kumar ­ | Neil Cummings | Denis Panjuta | Tarek Roshdy | Minerva Singh | Matthew Barnett | Siva Prasad | Dr Karen E Wells | Graham Nicholls | Kain Ramsay |

Courses by Top Universities and Institutions: Google Cloud | Stanford University | Deeplearning.ai | University of Michigan | University of Illinois | IBM | Johns Hopkins University | Northwestern University | University of Minnesota | HSE University | Duke Univercity | New York Institute of Finance | Rice University | University of Washington | Yale University |
Course Coupon Club
Logo