SQL Server – zapytania. Querying. Exam 70-761

SQL Server – zapytania. Querying. Exam 70-761 Course includes 5 hrs video content and enrolled by 3.7K+ students and received a 4.7 average review out of 5. Now, you will get 90%OFF on the original price of the course and discount price differs from country to country, and the course provider offers 30-days money-back guarantee! If you are not satisfied in any way, you’ll get your money back.

What you’ll learn

 • Pisać zapytania w języku SQL
 • Filtrować rekordy korzystając z klauzuli WHERE
 • Wybierać i dynamicznie wyliczać kolumny w klauzuli SELECT
 • Sortować rekordy przy pomocy ORDER BY
 • Pracować z wartością NULL
 • Znać poszczególne typy, ich wady, zalety i ograniczenia
 • Konwertować dane między różnymi typami
 • Korzystać z funkcji daty i czasu, napisowych, matematycznych i logicznych
 • Korzystać z funkcji agregujących
 • Filtrować dane zagregowane z wykorzystaniem HAVING
 • Przygotowywać dane do dalszej analizy z wykorzystaniem ROLLUP, CUBE i GROUPING SETS
 • Łączyć dane z wielu tabel przy pomocy JOIN
 • Wybierać właściwy rodzaj JOIN zależnie od okoliczności (INNER, LEFT, RIGHT, FULL)
 • Budować podzapytania skalarne i tabelaryczne
 • Budować zapytania skorelowane i nieskorelowane
 • Korzystać z wyrażenia EXISTS, SOME, ANY, ALL
 • Łączyć wyniki zapytań korzystająć z UNION INTERSECT i EXCEPT

Who this course is for:

 • Osoby przygotowujące dane do raportów
 • Przygotowujący się do egzaminów ze ścieżki MS SQL Server, zwłaszcza do egzaminu 70-761 70-762
 • Początkujący administratorzy baz danych
 • Administratorzy Windows lub administratorzy aplikacji sporadycznie potrzebujący korzystać z SQL Server
 • Użytkownicy innych baz danych, np Sybase, gdyż większość omawianych funkcjonalności jest zgodna ze standardem ANSI
 • Analitycy, programiści, zaawansowani użytkownicy aplikacji

Can I download SQL Server – zapytania. Querying. Exam 70-761 course?

You can download videos for offline viewing in the Android/iOS app. When course instructors enable the downloading feature for lectures of the course, then it can be downloaded for offline viewing on a desktop.
Can I get a certificate after completing the course?
Yes, upon successful completion of the course, learners will get the course e-Certification from the course provider. The SQL Server – zapytania. Querying. Exam 70-761 course certification is a proof that you completed and passed the course. You can download it, attach it to your resume, share it through social media.
Are there any other coupons available for this course?
You can check out for more Udemy coupons @ www.coursecouponclub.com
Note: 100% OFF Udemy coupon codes are valid for maximum 3 days only. Look for "ENROLL NOW" button at the end of the post.
Disclosure: This post may contain affiliate links and we may get small commission if you make a purchase. Read more about Affiliate disclosure here.
Deal Score0

Course Coupon Club
Logo